Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Tarnów, rinvenute mine antiuomo

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

07/04/2018 Polonia, Piccola Polonia, Tarnów

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Gli artificieri intervengono in un cantiere privato di via Orkana per rimuovere tre residuati bellici, rinvenuti la settimana precedente, ma durante le successive verifiche, trovano 106 mine antiuomo, risalenti alla seconda guerra mondiale.

Fonte: tvn24.pl

Na miejscu funkcjonariusze potwierdzili, że wykopane znalezisko to miny przeciwpiechotne. Powiadomiono żołnierzy z Rzeszowa, którzy jeszcze tego samego dnia przyjechali do Tarnowa. “Saperzy wykopali w sumie 106 min, które zostały zabezpieczone i specjalnym pojazdem przetransportowane na poligon. Tam zostaną zniszczone” – dodaje policja. Tarnowscy policjanci apelują, że w przypadku odkrycia niewybuchów nie należy ich ruszać, jak najszybciej powiadomić służby, a miejsce znaleziska oznaczyć do czasu przyjazdu patrolu.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

Foto: wiadomosci.wp.pl

 

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn