Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Tarnów, rinvenuti residuati bellici

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

21/03/2018 Polonia, Piccola Polonia, Tarnów

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Durante lavori di scavi effettuati in via Orkana, gli operai trovano tre granate inesplose.

Fonte: gazetakrakowska.pl

Teren został już zabezpieczony przez odpowiednie służby. Jak podaje tarnowska policja, znalezione niewybuchy to trzy odłamkowe granaty F1. Grupa pirotechniczna, która przyjechała na miejsce niecodziennego znaleziska, po oględzinach zadecydowała o ewakuacji najbliższej okolicy.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

Foto: Archivio

 

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn