Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Brzesko, rinvenuto ordigno bellico

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

30/03/2018 Polonia, Piccola Polonia, Brzesko

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Durante lavori di scavi effettuati nell’area di un mercato, gli operai, trovano una granata inesplosa, risalente alla seconda guerra mondiale.

Foto-Fonte: naszemiasto.pl

W poniedziałek tuż po godz. 11 podczas wykopów w Brzesku rejonie placu kupieckiego znaleziono niewybuch. Był to pocisk artyleryjski. Według wstępnych ustaleń, może ono pochodzić z czasów I lub II wojny światowej. Miejsce zostało zabezpieczone przez policję. Znalezisko mają zabezpieczyć saperzy.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn