Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Rybnik, una granata in via Zebrzydowicka

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

31/07/2019 Polonia, Slesia, Rybnik

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”.

Podczas prac kanalizacyjnych na prywatnej działce przy ulicy Zebrzydowickiej w Rybniku wykopano niewybuch z czasów drugiej wojny światowej. – Wyciągnęliśmy pocisk z ziemi i zadzwonili na policję – relacjonują nam pracownicy. – Pewnie tym moździerzem próbowano ostrzelać pobliski schron – mówią nam pracownicy.

Foto-Fonte: dziennikzachodni.pl

Durante lavori di scavi effettuati in via Zebrzydowicka gli operai trovano una granata inesplosa risalente alla seconda guerra mondiale.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn