Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Lubliniec, l’ordigno in carriola

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

10/06/2019 Polonia, Slesia, Lubliniec

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”.

W przypadku znalezienia niewybuchu należy natychmiast powiadomić o tym fakcie Policję. W żadnym wypadku nie dotykajmy, nie przenośmy tych przedmiotów. W miarę możliwości oznaczmy miejsce, w którym znajdują się niewybuchy, nie dopuśćmy, by inne osoby naraziły się na niebezpieczeństwo.

Policjanci apelują o ostrożność i przypominają, że odnalezionych niewybuchów nie należy dotykać czy też próbować przenosić. Ważnym jest również, aby do czasu przybycia właściwych służb, miejsce odnalezienia niewypału bądź niewybuchu zabezpieczyć przed przypadkowym dostępem osób nieświadomych zagrożeń.

Do zdarzenia doszło w czwartek, 30 maja. Niewybuch z czasów II wojny światowej znaleziono wśród odpadów. Z ustaleń policji wynika, że kierownik zakładu umieścił go w taczce z piaskiem i wyniósł na odległość 100 m. Prokurator niebawem podejmie decyzję czy jego postępowanie kwalifikuje się pod zarzut sprowadzenia zagrożenia życia i zdrowia wielu osób. Faktycznego zagrożenia jednak nie było, ponieważ pocisk pozbawiony był materiału wybuchowego i zapalnika.

Foto-Fonte: dziennikzachodni.pl

Dipendenti dello stabilimento Krynicki Recykling, tra il materiale da lavorare, trovano una granata inesplosa. Gli operai allertano i superiori, tra questi, qualcuno suggerisce ai lavoranti di collocare la granata in una carriola carica di sabbia e trasportarla fuori dello stabilimento. Infine è stata allertata la Polizia e sul posto giungono gli artificieri che rimuovono la granata dopo aver spiegato a tutti gli “attori” implicati nello spostamento della bomba d’aver commesso una grande imprudenza che è al vaglio del Pubblico Ministero.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn