Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Uważaj na niewybuchy – wciąż jest ich mnóstwo!

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

22/01/2018 Polonia, Łódź

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Niewybuchy wciąż leżą na polskich ziemiach. Opoczyńscy policjanci w 2017 roku zabezpieczyli łącznie 1242 sztuki amunicji z okresu I i II wojny światowej.

W ciągu całego 2017 roku Nieetatowa Grupa Rozpoznania Minersko Pirotechnicznego opoczyńskiej komendy policji otrzymała łącznie 35 zgłoszeń o odnalezieniu niewybuchów z czego potwierdzonych zostały 22 zgłoszenia.

Jak rozpoznać niewybuchy i jak zachować się w sytuacji ich odnalezienia?

Niewybuchem może  być:

zapalnik,

pocisk

bomba lotnicza,

naboje artyleryjskie i karabinowe

granaty,

miny wszelkich typów,

złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych.

Co jest niezwykle ważne i o czym należy zawsze pamiętać.

Materiały wybuchowe stosowane w technice wojskowej w praktyce są całkowicie odporne na działanie warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowują swe właściwości wybuchowe.

Dlatego zawsze bezwzględnie należy zachować niezbędne środki ostrożności w sytuacji odnalezienia takiego ładunku. Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu niewybuchu/niewypału, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie może doprowadzić do wielu nieszczęść, a nawet do śmierci.

Miejsce znalezienia niewybuchu należy w sposób wyraźny oznaczyć, zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i niezwłocznie przekazać informację o znalezisku odpowiednim służbom.

Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów/niewypałów podnosić, odkopywać, przenosić, a także wrzucać ich do ognia, ani do miejsc takich jak stawy, jeziora, rowy.

Fonte: odrowaz24.pl

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji.

Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112. 

Foto: Archivio

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn