Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Radogoszcz, residuato bellico, tra i binari ferroviari

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

21/07/2019 Polonia, Bassa Slesia, Lubań

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”.

Znaleziono kolejny niewybuch. Tym razem w okolicy miejscowości Radogoszcz: tuż przy linii kolejowej nr 297, między Lubaniem a Gierałtowem. Granat bojowy odkryli robotnicy w trakcie prac remontowych torowiska. Ruch pociągów na tej trasie został wstrzymany do odwołania.

Foto-Fonte: istotne.pl

Lungo il fascio dei binari che collega Radogoszcz a Lubań e Gierałtów e durante lavori di movimento terra, gli operai trovano una granata inesplosa, risalente alla seconda guerra mondiale.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

29395

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn