Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Mieroszów, interrano residuati bellici

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

01/07/2019 Polonia, Bassa Slesia, Wałbrzych, Mieroszów

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”.

22-latek z Mieroszowa na Dolnym Śląsku znosił do domu militaria z okresu II wojny światowej. Wpadł, bo jego matka chciała zakopać jeden z granatów w ogrodzie, co nie umknęło uwadze sąsiadów. Teraz oboje mogą mieć kłopoty

Fonte: tvn24.pl

Un 22-enne recupera dei residuati bellici, non allerta la Polizia, ma trasporta gli ordigni a casa. La madre forse per paura decide di sotterrare in giardino i residuati, ma un residente nota tutto e allerta la Polizia. Sul posto giungono anche gli artificieri che rimuovono le bombe. Madre e figlio subiscono una denuncia penale.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn