Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Policjanci zabezpieczają niewybuch

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

10/06/2023 Polska, Świętokrzyskie, Ostrowiec Świętokrzyski (Ostrowiecki), Ostrowiec Świętokrzyski (Ostrowcu Świętokrzyskim)

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law and/or enforcement agency for assistance”.

M.J. in Z POLICJI

Po raz kolejny na terenie naszego powiatu został znaleziony przedmiot, który okazał się niebezpieczną pamiątką po II Wojnie Światowej. Pamiętajmy, że takie znaleziska nadal stanowią zagrożenie. Ważne, aby ich zabezpieczeniem zawsze zajmowali się profesjonaliści. Na niebezpieczne znaleziska z czasów II wojny światowej, najczęściej natrafiają pracownicy budowlani oraz rolnicy wykonujący prace sezonowe. Wczoraj, kilka minut po godzinie 16.00, ostrowieccy policjanci zostali powiadomieni o niebezpiecznym znalezisku na ul. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zgłoszenie dotyczyło odnalezienia pocisku, ujawnionego podczas prac porządkowych przy użyciu koparki. Na miejscu funkcjonariusze ostrowieckiej komendy przeprowadzili rozpoznanie minersko-pirotechniczne, które wykazało, że znaleziony niewybuch, to pocisk moździerzowy, pochodzący najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej. Do czasu przyjazdu saperów znalezisko pilnowane jest przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim. Szanowni państwo! Pomimo upływu wielu lat od zakończenia II Wojny Światowej niewybuchy i niewypały znajdowane na terenie całego kraju są bardzo niebezpieczne. Często są skorodowane. Ze względu na upływ czasu, wybuch może nastąpić w każdej chwili. Są one często nazywane „zardzewiałą śmiercią”! Neutralizacją takiego zagrożenia zajmują się wojskowe patrole saperskie, które zabierają niewybuch w bezpieczne miejsce.

Świętokrzyska Policja apeluje!

Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziesz przedmiot przypominający „pocisk” pamiętaj!

nigdy go nie podnoś, nie przesuwaj i nie uderzaj w niego

jeśli jest wykopany, nie zakopuj go ponownie

natychmiast przerwij pracę, oddal się na bezpieczną odległość

o znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę policji

miejsce, gdzie się znajduje niebezpieczny przedmiot, dobrze jest zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych

jeśli znajdujemy się na otwartej przestrzeni lub w lesie, należy zagrożone miejsce tak oznaczyć, by nikt tam nie wszedł i można je było bez trudu odnaleźć

Zdjęcie-Zródłow: ostrowiecnews.pl

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

Dear editors, Biography of a Bomb is aimed at highlighting the danger caused by unexploded bombs. Moreover, the most important aspect is that we work completely non profit, what drives us is raising awerness about this topic. We make use of your pictures and articles, but we need them to put a context in how findings are done. We trust in your understanding. We will (and we always do) cite the source and the author. We thank you for your comprehension

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn