Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Niebezpieczne znalezisko w Zborowie: Pocisk z II Wojny Światowej

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

03/06/2023 Polska, Świętokrzyskie, Busko-Zdrój (Buski)

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law and/or enforcement agency for assistance”.

W czwartek, 25 maja podczas prac polowych 62-letni mieszkaniec Zborowa w powiecie buskim znalazł pocisk moździerzowy. Po otrzymaniu zgłoszenia, saperzy zostali natychmiast wezwani na miejsce, aby zbadać teren i ocenić potencjalne zagrożenie. Przeprowadzili oni kontrolę i przeszukanie obszaru, co doprowadziło do odkrycia kolejnych pięciu niewybuchów. Świętokrzyska policja przypomina,że pomimo upływu wielu lat od zakończenia II Wojny Światowej, niewybuchy i niewypały znajdowane na terenie całego kraju są bardzo niebezpieczne. Często są skorodowane. Ze względu na upływ czasu, wybuch może nastąpić w każdej chwili. Są one  nazywane „zardzewiałą śmiercią”! Neutralizacją takiego zagrożenia zajmują się wojskowe patrole saperskie, które zabierają niewybuch w bezpieczne miejsce. Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziesz przedmiot przypominający „pocisk” pamiętaj!

nigdy go nie podnoś, nie przesuwaj i nie uderzaj w niego,

jeśli jest wykopany nie zakopuj go ponownie,

natychmiast przerwij pracę, oddal się na bezpieczną odległość

o znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę policji,

miejsce, gdzie się znajduje niebezpieczny przedmiot, dobrze jest zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych,

jeśli znajdujemy się na otwartej przestrzeni lub w lesie, należy zagrożone miejsce tak oznaczyć, by nikt tam nie wszedł i można je było bez trudu odnaleźć.

Zródłow: busko.com.pl

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

Dear editors, Biography of a Bomb is aimed at highlighting the danger caused by unexploded bombs. Moreover, the most important aspect is that we work completely non profit, what drives us is raising awerness about this topic. We make use of your pictures and articles, but we need them to put a context in how findings are done. We trust in your understanding. We will (and we always do) cite the source and the author. We thank you for your comprehension

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn