Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Niewybuch na polu w Chrostkowo

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

31/05/2023 Polska, Kujawsko-Pomorskie, Lipnowskie (Lipnie-Lipno)

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law and/or enforcement agency for assistance”.

Ewelina Fuminkowska

Gospodarz z Chrostkowa podczas prac na swoim polu zobaczył na poboczu drogi gruntowej minę. Od razu zawiadomił odpowiednie służby. I słusznie, znalezisko było bardzo niebezpieczne. Cały czas można natknąć się na pozostałości II wojny światowej. Chodzi oczywiście o niewypały i niewybuchy. Jeden z gospodarzy na polu kukurydzy znalazł przedmiot przypominający minę. Na szczęcie mężczyzna nie dotykał znaleziska i nie próbował przenosić. Zawiadomił policję i czekał na miejscu na przyjazd służb. Na miejsce pierwszy udał się patrol z posterunku w Kikole. Policjanci zabezpieczyli teren przed dostępem osób postronnych i potwierdzili dyżurnemu lipnowskiej jednostki, że przedmiot może być miną przeciwpiechotną.Wysłany na miejsce funkcjonariusz Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego potwierdził, że znaleziony na poboczu drogi gruntowej przedmiot to prawdopodobnie mina przeciwpiechotna z czasów II Wojny Światowej. Policjanci pozostali na miejscu do przybycia patrolu saperskiego z 14. Jednostki Wojskowej w Inowrocławiu, który zabezpieczył minę – powiedziała kom. Małgorzata Małkińska, oficer prasowa KPP w Lipnie.

Zdjęcie-Zródłow: naszemiasto.pl

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

Dear editors, Biography of a Bomb is aimed at highlighting the danger caused by unexploded bombs. Moreover, the most important aspect is that we work completely non profit, what drives us is raising awerness about this topic. We make use of your pictures and articles, but we need them to put a context in how findings are done. We trust in your understanding. We will (and we always do) cite the source and the author. We thank you for your comprehension

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn