Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Lipno, rinvenuti residuati bellici

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

02/09/2019 Polonia, Cuiavia-Pomerania, Lipno

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”.

Materiały wybuchowe stosowane w technice wojskowej są bardzo odporne na działanie warunków atmosferycznych, dlatego pomimo upływu czasu nadal mogą stanowić zagrożenie. W przypadku znalezienia przedmiotu przypominającego niewybuch, za jaki mogą być uznane m.in. pociski, bomby, naboje, granaty czy zapalniki należy zachować szczególną ostrożność i postępować odpowiednio. Przede wszystkim nie należy samodzielnie wykopywać czy przenosić niewybuchów. Miejsce ich odnalezienia powinno się wyraźnie oznaczyć i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych a następnie wezwać odpowiednie służby.

Foto-Fonte: wloclawek.info.pl

Artificieri intervengono in località Boguchwała a causa del rinvenimento di due bombe da mortaio risalenti alla seconda guerra mondiale.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn