Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Lisów, rinvenuto residuato bellico

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

19/04/2019 Polonia, Slesia, Lubliniec

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”.

To kolejny już niewybuch z czasów II wojny światowej znaleziony w czasie budowy drogi rowerowej wzdłuż DK 46. Pocisk – prawdopodobnie moździeżowy – został szybko zabezpieczony i zabrany przez patrol saperski z Gliwic.

Foto-Fonte: dziennikzachodni.pl

Nel Comune di Lisów, durante lavori di scavi rivolti alla realizzazione di una posta ciclabile gli operai trovano una granata inesplosa, risalente alla seconda guerra mondiale.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn