Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Łosice, rinvenute 11 bombe da mortaio

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

27/11/2020 PoloniaLublino, Biała Podlaska

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

11 granatów moździerzowych znaleziono na terenie powstającego parkingu. Natychmiast przerwano prace budowlane, ewakuowano również blisko 100 pracowników urzędu miasta i gminy, urzędu skarbowego oraz szkoły muzycznej.

Foto-Fonte: slowopodlasia.pl

Città Łosice. Durante lavori di scavi gli operai trovano 11 bombe inesplose risalenti alla seconda guerra mondiale.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn