Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Tereszpol-Kukiełki, rinvenuti ordigni bellici

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

28/10/2020 Polonia, Lublino, Biłgoraj

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Wczoraj około południa policjanci otrzymali zgłoszenie o odnalezieniu niewybuchów podczas prac budowlanych na terenie jednej z posesji w miejscowości Tereszpol-Kukiełki.

Foto-Fonte: bilgorajska.pl

Terricorio Tereszpol, Durante lavori di scavi effettuati in una proprietà privata del Comune Tereszpol-Kukiełki, operai trovano due granate inesplose da 76 mm risalenti alla seconda guerra mondiale.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn