Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Kolejny niewybuch znaleziony w regionie

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

12/06/2023 Polska, Świętokrzyskie, Ostrowiec Świętokrzyski (Ostrowiecki), Ostrowiec Świętokrzyski (Ostrowcu Świętokrzyskim)

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law and/or enforcement agency for assistance”.

Na niebezpieczne znaleziska z czasów II wojny światowej, najczęściej natrafiają pracownicy budowlani oraz rolnicy wykonujący prace sezonowe. Tak też było w naszym mieście podczas prac drogowych na ul. Kilińskiego. Zgłoszenie dotyczyło odnalezienia pocisku, ujawnionego w trakcie prac porządkowych przy użyciu koparki. Na miejscu funkcjonariusze ostrowieckiej komendy przeprowadzili rozpoznanie minersko-pirotechniczne, które wykazało, że znaleziony niewybuch, to pocisk moździerzowy, pochodzący najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej. Do czasu przyjazdu saperów znalezisko pilnowane było przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim. Następnie przyjechali saperzy i zabezpieczyli ten niewybuch – informuje Rafał Dobrowolski z KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pamiętajmy! Pomimo upływu wielu lat od zakończenia II Wojny Światowej znajdowane niewybuchy są bardzo niebezpieczne. Są one często nazywane „zardzewiałą śmiercią”!Policja apeluje! Jeśli znajdziemy przedmiot przypominający „pocisk” nigdy go nie podnośmy i nie zakopujmy. Natychmiast przerwijmy prace i oddalmy się od tego miejsca. I oczywiście jak najszybciej powiadomić powinniśmy najbliższą jednostkę policji.

Zdjęcie-Zródłow: cozadzien.pl

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

Dear editors, Biography of a Bomb is aimed at highlighting the danger caused by unexploded bombs. Moreover, the most important aspect is that we work completely non profit, what drives us is raising awerness about this topic. We make use of your pictures and articles, but we need them to put a context in how findings are done. We trust in your understanding. We will (and we always do) cite the source and the author. We thank you for your comprehension

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn