Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Głosków-Letnisko, per le vie del centro con il residuato tra le mani

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

25/01/2019 Polonia, Masovia, Piaseczno

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”.

W Gołkowie-Letnisku pod Piasecznem bezdomny wykopał pocisk moździerzowy, po czym paradował z nim po mieście. Zawiadomiono policję i saperów.

Foto-Fonte: warszawawpigulce.pl

Nel territorio di Głosków, Comune di Głosków-Letnisko la Polizia è informata che una persona probabilmente vittima dell’alcol, è in giro per la città, tra le mani esibisce un residuato bellico. Gli agenti giunti sul posto fermano l’uomo e chiedono spiegazioni. L’uomo risponde d’aver trovato il residuato dopo aver scavato una buca nel terreno.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn