Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Bobrowiec, il camion e la granata

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

20/03/2018 Polonia, Masovia, Piaseczno

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

In località Bobrowiec, in un cantiere situato in via Przemysłowa, mentre un camion scarica terra, gli operai vedono rotolare verso il basso anche una granata inesplosa, risalente alla seconda guerra mondiale.

Foto-Fonte: piasecznonews.pl

Niewybuch przyjechał na wypełnionej ziemią ciężarówce. Po jej wysypaniu stoczył się na dół. – To właśnie wtedy go zauważyłem – mówi pracujący na miejscu Józef Arcimowicz. Pan Józef niezwłocznie poinformował o znalezisku policję, a ta straż miejską, która przyjechała na miejsce i ogrodziła rejon, w którym leżał pocisk taśmą w oczekiwaniu na saperów.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn