Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Dulcza Wielka, residuato bellico in via Słoneczej (Słoneczna)

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

29/03/2020 Polonia, Precarpazia, Mielec

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”.

Policjanci apelują o ostrożność i rozwagę. Przypominają także, że o każdym przypadku znalezienia niewybuchu bądź niewypału należy niezwłocznie powiadomić najbliższą jednostkę policji lub urząd administracji. Należy pamiętać, że liczące kilkadziesiąt lat niewypały mogą być śmiertelnie niebezpieczne. Każde dotknięcie lub próba przemieszczenia takiego znaleziska może zakończyć się tragedią.

Foto-Fonte: korso.pl

Città Dulcza Wielka. Durante lavori di scavi effettuati in via Słoneczej (Słoneczna), lavoratori trovano una bomba inesplosa risalente alla seconda guerra mondiale.

Ville Dulcza wielka. Lors de fouilles effectuées dans la rue Słoneczej (Słoneczna), des travailleurs ont découvert une bombe non explosée datant de la Seconde Guerre mondiale.

Stadt Dulcza Wielka. Bei Grabungsarbeiten in der Via Słoneczej (Słoneczna) fanden Arbeiter eine nicht explodierte Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg.

Town Dulcza wielka. During excavations carried out in Słoneczej street (Słoneczna), workers find an unexploded bomb dated back to World War II.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn