Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Szczecinek, rinvenuto residuato bellico

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

28/03/2020 Polonia, Pomerania Occidentale, Szczecinek

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”.

Mieszkańców ulicy Ogrodowej w Szczecinku zelektryzowało dziś (wtorek, 24.03) niecodzienne znalezisko. W centrum miasta znaleziono niewybuch.

Foto-Fonte: szczecinek.com

Città Szczecinek. Durante lavori di scavi effettuati in via Ogrodowa, gli operai trovano una granata inesplosa risalente alla seconda guerra mondiale.

Ville Szczecinek. Au cours des fouilles effectuées dans la rue Ogrodowa, les ouvriers trouvent une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale.

Stadt Szczecinek Während der Grabungen in der Via Ogrodowa fanden die Arbeiter eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg.

City Szczecinek. During excavations carried out in Ogrodowa street, workers find a bomb dated back to World War II.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn