Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Detonacja miny morskiej! W Sopocie zapowiedziano zakaz kąpieli

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

27/11/2022 Polonia, (Polska), Pomerania (Pomorskie), Danzica–Gdynia–Sopot

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law e enforcement agency for assistance”.

GdyniaSopot. Wydział Bezpieczeństwa i zarządzania Kryzysowego wojewody pomorskiego informuje o operacji wydobycia i unieszkodliwienia niewybuchu niemieckiej miny morskiej zalegającej na dnie Zatoki Puckiej. Operacja zostanie przeprowadzona 30 listopada (lub 6 grudnia), w godzinach 8.00-17.00. W związku z pracami ustanowiono strefę bezpieczeństwa. Niewybuch miny morskiej zlokalizowany został na dnie Zatoki Puckiej, ok. 200 m od wejścia do portu wewnętrznego Gdynia. Prace związane z unieszkodliwieniem będą prowadzone 30 listopada lub 6 grudnia (termin zapasowy), w godzinach 8.00-17.00. Biorąc pod uwagę moc unieszkodliwianego ładunku wybuchowego miny oraz jego potencjalne destrukcyjne oddziaływanie na ludzi i obiekty, zdecydowano o ustanowieniu strefy bezpieczeństwa. Strefa obejmuje na lądzie obszar o długości i szerokości ok. 1000 m, między północną granicą Portu Gdynia, a południową granicą basenu portowego nr 11 i sięgający w głąb portu. Na wodach Zatoki Gdańskiej strefę bezpieczeństwa wyznacza linia brzegowa na odcinku: Babie Doły – Gdańsk Westerplatte, o długości ok. 21,5 km i szerokości mierzonej w linii prostej od lądu na odległość ok. 11 000 m (ok. 6 Mm). W związku z pracami neutralizacyjnymi w Sopocie będzie obowiązywał zakaz kąpieli i wchodzenia do wody. Wykonawcą przedsięwzięcia będzie wyspecjalizowana jednostka Marynarki Wojennej RP. Operację koordynować będzie Urząd Morski w Gdyni, natomiast w strefie brzegowej Pomorski Urząd Wojewódzki. Źródło: Urząd Miasta Sopotu

Zdjęcie-Zródłowy: esopot.pl

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

Dear editors, Biographie d’une Bombe is aimed at highlighting the danger caused by unexploded bombs. Moreover, the most important aspect is that we work completely non profit, raising awerness about this topic is what drives us. We apologize if we make use of pictures in yours articles, but we need them to put a context in how findings are done. We will (and we always do) cite source and author of the picture. We thank you for your comprehension

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn