Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Akcja saperów w Sopocie! Na placu budowy znaleziono miny i pociski rakietowe

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

11/02/2022 Polonia, Pomerania, Danzica–Gdynia–Sopot

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Sopot. Wczoraj sopoccy policjanci interweniowali na terenie budowy w związku ze zgłoszeniem dot. odnalezienia kilkunastu niewybuchów z okresu II Wojny Światowej. Policyjny pirotechnik potwierdził zgłoszenie, a także miał podejrzenia, że pod ziemią znajduje się dużo więcej przedmiotów. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce zdarzenia do czasu przyjazdu saperów, a ci w trakcie prowadzonych działań zabezpieczyli arsenał w postaci m.in. pocisków rakietowych, wyrzutni rakiet, min przeciwpiechotnych, granatów, karabinów, kilkaset sztuk amunicji i kilkudziesięciu kostek trotylu. Wczoraj (8 lutego) przed godziną 15.00 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Sopocie został powiadomiony o niewybuchach znalezionych na terenie budowy, którego odkrycia dokonał operator koparki prowadzący prace ziemne. Na miejsce od razu wysłano policyjnego pirotechnika, który potwierdził zgłoszenie. Funkcjonariusz wśród znalezionych niewybuchów rozpoznał m.in. kostki trotylu, głowicę pancerfausta, granat nasadkowy, naboje, karabiny i magazynki. Miał też podejrzenie, że pod ziemią znajduje się dużo więcej niewybuchów. Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia przed dostępem osób postronnych i czekali na przyjazd wojskowych saperów, których powiadomili o znalezionych niewybuchach. Po kilku godzinach na miejscu zjawili się saperzy. Wojskowi w trakcie prowadzonych działań odkryli magazyn z zawartością m.in. 2 pocisków rakietowych, 9 wyrzutni rakiet, kilku min przeciwpiechotnych, granatów, kilkunastu karabinów, ponad 500 sztuk amunicji oraz kilkudziesięciu kostek trotylu. Cały znaleziony arsenał został zabezpieczony przez saperów i wywieziony celem neutralizacji.

Policjanci przypominają!

 W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału nie należy go odkopywać, dotykać, oglądać czy przenosić w inne miejsce, a także kategorycznie nie wolno wrzucać go do ognia, stawu, jeziora czy rowu. Miejsce znalezienia niewybuchu należy w sposób wyraźny oznaczyć, zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i niezwłocznie przekazać informację o znalezisku odpowiednim służbom, np. Policji. Informując o niebezpiecznym znalezisku należy precyzyjnie określić miejsce odnalezienia, określić co zostało znalezione, wygląd, ogólne gabaryty, ilość, podać telefon lub adres kontaktowy do osoby informującej o znalezisku. Chociaż II wojna światowa zakończyła się dziesiątki lat temu, to wciąż w życiu codziennym spotykamy się z jej pozostałościami. Nadal odnajdujemy przedmioty, które mają znamiona uzbrojenia wojskowego. Niestety ludzka ciekawość okazuje się zgubna, prowadząc nie tylko do nieszczęść, ale i do śmierci. Niewłaściwe postępowanie z niewypałem czy niewybuchem, które wynika z braku świadomości o niebezpieczeństwie, które powoduje oraz brak jakichkolwiek środków ostrożności podczas kontaktu z wojskowym znaleziskiem sprawia, że wojna, która tak naprawdę dobiegła końca, wciąż zbiera ofiary. Policjanci podkreślają, że wojskowy materiał wybuchowy niezależnie od daty jego produkcji wciąż zachowuje swoje właściwości i jest praktycznie całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunków atmosferycznych. W przypadku znalezienia takich przedmiotów trzeba natychmiast powiadomić Policję, która potwierdzi, czy mamy do czynienia rzeczywiście z niewybuchem, a następnie zawiadomi o tym fakcie patrol saperski i zabezpieczy miejsce do czasu ich przybycia.

Zdjęcie-Zródłowy: esopot.pl

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

Dear editors, Biography of a bomb is aimed at highlighting the danger caused by unexploded bombs. Moreover, the most important aspect is that we work completely non profit, raising awerness about this topic is what drives us. We apologize if we make use of pictures in yours articles, but we need them to put a context in how findings are done. We will (and we always do) cite source and author of the picture. We thank you for your comprehension

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn