Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Danzica, ordigno inesploso in via Jana Kilińskiego-Niewybuch, prawdopodobnie z II wojny światowej, przy ul. Kilińskiego w Gdańsku

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

22/06/2021 Polonia, Pomerania, Danzica–Gdynia–Sopot

“If you ever come across anything susupicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Niewybuch, prawdopodobnie z drugiej wojny światowej, znaleziono przy ul. Kilińskiego w Gdańsku. Na miejscu obecna była policja, niewybuchem zajęli się już saperzy. Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek, 21.06.2021 r.

Foto-Fonte: dziennikbaltycki.pl

Danzica. Nel Distretto di Wrzeszcz, durante lavori di scavi effetti in Jana Kilińskiego, gli operai trovano una granata inesplosa e risalente alla seconda guerra mondiale.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn