Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Gdynia, rinvenuto ordigno bellico durante lavori stradali-Pocisk rakietowy z czasów II wojny znaleziono podczas prac drogowych w Gdyni

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

13/06/2021 Polonia, Pomerania, Danzica–Gdynia–Sopot

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Saperzy Marynarki Wojennej unieszkodliwili półtorametrowy pocisk rakietowy pochodzący z czasów II wojny światowej. Został znaleziony w piątek podczas wykopów przy budowie węzła drogowego w Gdyni przy ulicy Rdestowej.

Foto-Fonte: wyborcza.pl

Città Gdynia, Quartiere Dąbrowa. Durante lavori di scavi effettuati in via Rdestowa, gli operai trovano una bomba razzo da 300 mm e risalente alla seconda guerra mondiale. Ordigno rimosso e distrutto da un gruppo di artificieri della Marina.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn