Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Breslavia (Wroclaw), residuati bellici nel Deposito MPK Wrocław

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

09/12/2020 Polonia, Bassa Slesia, Breslavia (Wroclaw)

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

To kolejne nietypowe znalezisko na terenie Wrocławia. Ledwie kilka dni temu, przy okazji prac ziemnych na terenie zajezdni MPK Wrocław na Ołbinie, znaleziono materiał wybuchowy z czasów II wojny światowej.

Foto-Fonte: wroclaw.wp.pl

Breslavia (Wroclaw), nel Distretto di Ołbin, durante lavori di scavi effettuati nell’area del Deposito appartenente alla MPK Wrocław, gli operai trovano una granata e una cassa contente munizioni inesplose risalenti alla seconda guerra mondiale.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn