Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Breslavia (Wroclaw), residuato bellico in via Słowiańska

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

24/11/2020 Polonia, Bassa Slesia, Breslavia (Wroclaw)

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Jest to pocisk z okresu II wojny światowej. Na chwilę obecną nie zarządzono ewakuacji pracowników zajezdni- poinformował Krzysztof Marcjan z wrocławskiej policji. Decyzję o ewentualnej ewakuacji podejmie patrol saperski w porozumieniu z zarządcą obiektu.

Foto-Fonte: gazetawroclawska.pl

Nel Distretto Nadodrze, durante lavori effettuati in via Słowiańska, gli operai trovano una granata inesplosa risalente alla seconda guerra mondiale.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn