Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Zabrze, rinvenuto residuato bellico

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

16/10/2018 Polonia, Slesia, Katowice, Zabrze

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Niewybuch znaleziony został przez mieszkańców Zabrza podczas prowadzonych robót ziemnych na prywatnej działce budowlanej na ul. Kondratowicza. Na miejsce został skierowany policjant z zespołu rozpoznania minersko – pirotechnicznego, który stwierdził, że mamy do czynienia z pociskiem artyleryjskim najprawdopodobniej z czasów II Wojny Światowej.

Foto-Fonte: zabrze.com.pl

Nel Distretto di Maciejów, durante lavori di scavi effettuati in via Kondratowicza, gli operai trovano una granata inesplosa, risalente alla seconda guerra mondiale.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
jpg