Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Varsavia, pulisce uno scantinato e trova…

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

14/12/2020 Polonia, Masovia, Varsavia

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Lokator bloku podczas sprzątania piwnicy trafił na co najmniej 6 granatów. Na miejsce wezwano straż pożarną i policję, która wyjaśnia, w jaki sposób granaty znalazły się w piwnicy i do kogo należały.

Foto-Fonte: telewizjarepublika.pl

Distretto Włochy, Quartiere Okęcie. In un condominio di via Kazimierza Zarankiewicza, un residente mentre riordina lo scantinato trova sei granate inesplose. Sul posto giungono Polizia, Vigili del Fuoco e mezzi di soccorso.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
cruiser-2361684_640