Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Szczaworyż, rinvenuta bomba d’aereo

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

15/01/2020 Polonia, Santacroce, Busko-Zdrój

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”.

W tym rejonie unieszkodliwiamy bardzo dużo pocisków tzw. wielkogabarytowych. To rejon, gdzie w czasie II wojny światowej trwały intensywne walki miedzy oddziałami radzieckimi, a niemieckimi. Oddziały te przepychały się nawzajem przez dłuższy okres. To tu były wykorzystywane bomby o największym kalibrze – tłumaczy żołnierz.

Foto-Fonte: radio.kielce.pl

Artificieri intervengono nel Comune di Szczaworyż a causa di una bomba d’aereo da 50 Kg, risalente alla seconda guerra mondiale e di fabbricazione russa. Ordigno rinvenuto durante lavori di scavi.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
save-20200113-132146-151917