Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Suwałki, ottobre 2018, esplodono residuati bellici un morto e due feriti

Categories: Editoriali,RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

24/10/2018 Polonia, Podlachia, Suwałki

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Należy tu wspomnieć, że w ciągu ostatnich lat na terenie działalności naszego patrolu (powiaty kętrzyński, węgorzewski, gołdapski, olecki, giżycki, augustowski, suwalski i sejnieński) to właśnie w tym miesiącu doszło do nieszczęśliwych wypadków, których wynikiem było:

– śmierć traktorzysty, który najechał na minę,

– trwałe kalectwo mężczyzny, który manipulował przy zapalniku pocisku artyleryjskiego,

– trwałe kalectwo 17 letniego mężczyzny, który próbował rozkręcić pocisk artyleryjski.

Foto-Fonte: gizycko.info

Gli artificieri di stanza a Giżycka oltre ad affermare il rinvenimento di 17 ordigni bellici, ai lettori della fonte ricordano di non toccare residuati bellici e come esempio di quanto sia grande il rischio smuoverli, citano tre drammatici esempi accaduti nel territorio in quest’ultimo mese di ottobre:

Un morto e due feriti, tra questi un 17-enne.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

6bz-min-560

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
5bz-min-560x420