Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Raków, cerca funghi, trova una bomba da mortaio

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

17/11/2020 Polonia, Santacroce, Staszów

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Mieszkaniec Staszowa (Świętokrzyskie) wybrał się na grzyby do lasów w gminie Raków. Zamiast jednak grzybów, znalazł pocisk moździerzowy z czasów II wojny światowej.

Foto-Fonte: niezalezna.pl

Un 55-enne in cerca di funghi, nell’area boschiva del Comune di Raków trova una granata inesplosa risalente alla seconda guerra mondiale.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
16052669921d3a3fff9e90f37a15a1de260cc0b372b45ea754d4c8877c99e2544586980831