Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Odnaleziono tablicę upamiętniającą ofiary egzekucji z II wojny światowej. “Nie figuruje w ewidencji”

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

17/12/2022 Polonia, (Polska), Masovia, (Mazowieckie), Varsavia (Warszawa)

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law e enforcement agency for assistance”.

Praga-Południe. Daniel Drob. Tablicę odkryli członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Badawczego Triglav. “W dzielnicy Praga Południe w Warszawie, na opuszczonej prywatnej posesji, odnaleźliśmy jedną z pamiątkowych tablic autorstwa Karola Tchorka, upamiętniającą egzekucję 50 Polaków, która miała miejsce 17 listopada 1943 roku. Co ciekawe, odnaleziona przez nas tablica nie figuruje w żadnej ewidencji czy spisie istniejących tablic!” – informuje organizacja.

Odnaleziono tablicę upamiętniającą egzekucję Polaków

Według stowarzyszenia “upamiętnienie pasuje do dwóch miejsc egzekucji, które były dokonane w latach 1943 – 1944 w okresie rządów Franza Kutschery”. Pierwsza, jak czytamy, została przeprowadzona 17 listopada 1943 roku przy ul. Kopińskiej, w pobliżu Dworca Zachodniego. Stowarzyszenie wyjaśnia, że rozstrzelano tam kilkudziesięciu więźniów Pawiaka.

Zdjęcie-Zródłowy: metrowarszawa.gazeta.pl

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

Dear editors, Biographie d’une Bombe is aimed at highlighting the danger caused by unexploded bombs. Moreover, the most important aspect is that we work completely non profit, raising awerness about this topic is what drives us. We apologize if we make use of pictures in yours articles, but we need them to put a context in how findings are done. We will (and we always do) cite source and author of the picture. We thank you for your comprehension

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
z29252691IH,Tablica-upamietniajaca-egzekucje-Polakow-w-czasie-