Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Nysa, residuato bellico in via Lazurowa

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

08/07/2019 Polonia, Opole, Nysa

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”.

Na groźną pamiątkę po ostatniej wojnie trafili robotnicy, którzy w środę przy ulicy Lazurowej w Nysie prowadzili prace ziemne. Wezwani na miejsce saperzy z brzeskiej jednostki wojskowej ustalili, że w ziemi znajduje się stukilogramowa bomba lotnicza z zapalnikiem.

Foto-Fonte: wiadomosci.dziennik.pl

Durante lavori di scavi effettuati in via Lazurowa, gli operai trovano una bomba d’aereo da 100 Kg e risalente alla seconda guerra mondiale.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
12438269-patrol-saperski-900-556