Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Ćmielów, rinvenuti ordigni bellici

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

05/07/2019 Polonia, Santacroce, Ostrowiec Świętokrzyski

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”.

Kobieta była na tyle odpowiedzialna, że natychmiast powiadomiła o tym fakcie policję. Na miejsce znaleziska przybył patrol mundurowych, którzy potwierdzili, że znalezisko to granat moździerzowy bez zapalnika. Kolejno tego samego dnia w tej samej gminie ujawniono drugi niewybuch z czasów II Wojny Światowej w postaci pocisku artyleryjskiego.

Fonte: naostro.info

Nel Comune di Ćmielów, una donna durante una passeggiata in area verde, trova una granata d’artiglieria, risalente alla seconda guerra mondiale. stesso giorno poco distante è rinvenuta una seconda granata.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

Foto: Archivio

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Website_107