Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Breslavia (Wroclaw), bomba d’aereo in via Legnicka

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

05/03/2021 Polonia, Bassa Slesia, Breslavia (Wroclaw)

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

250-kilogramowa bomba z okresu drugiej wojny światowej została znaleziona dziś rano na budowie osiedla Port Popowice. Miejsce zabezpiecza policja. Niewybuch będzie zabierany dopiero w czwartek, wówczas będzie trzeba ewakuować około 1000 mieszkańców osiedla Popowice.

Foto-Fonte: gazetawroclawska.pl

Nel Distretto Popowice, in un cantiere edile situato in via Legnicka, durante lavori di scavi gli operai trovano una bomba d’aereo da 250 Kg e risalente alla seconda guerra mondiale. L’evacuazione interesserà fino ai residenti di via Popowicka.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
603fa336da50b_p