Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

ZNALAZŁ NIEWYBUCH Z OKRESU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

24/11/2022 Polonia, (Polska), Varmia-Masuria (Warmińsko-Mazurskie), Gołdap (Gołdapi-Gołdapski), Dubeninki

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law e enforcement agency for assistance”.

Niewybuchy odkrywane są podczas różnego rodzaju prac. Wczoraj zgłaszający znalazł taki niebezpieczny przedmiot w trakcie pracy przy wycince drzew. Mężczyzna był świadomy tego, że materiał wybuchowy niezależnie od daty produkcji wciąż zachowuje swoje właściwości i jest niebezpieczny. Natychmiast powiadomił Policję. A czy Ty wiesz jak zachować się w takiej sytuacji? W poniedziałek (22.11.2022r.) około godziny 08:30 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi otrzymał zgłoszenie dotyczące ujawnienia niewybuchu podczas prac związanych z wycinką drzew na terenie zalesionym w obrębie miejscowości Czarne. Na miejsce natychmiast wysłano policjanta przeszkolonego z zakresu rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Funkcjonariusz potwierdził, że we wskazanym miejscu znajduje się pocisk artyleryjski o długości 80 cm pochodzący z okresu II wojny światowej. Na tej podstawie patrol policji dokonał zabezpieczenia miejsca celem niedopuszczenia osób postronnych do momentu przyjazdu Saperów z Jednostki Wojskowej w Giżycku i podjęcia przez nich pocisku. W związku z tym, że coraz częściej odnajdywane są materiały wybuchowe z czasów II Wojny Światowej, policja apeluje, aby pod żadnym pozorem samodzielnie nie przenosić tego typu znaleziska, jak również nie używać wobec niego jakichkolwiek narzędzi! W takiej sytuacji należy o tym jak najszybciej powiadomić dyżurnego, a miejsce oznaczyć do czasu przyjazdu patrolu.  Odpowiednio przeszkolony funkcjonariusz  potwierdzi czy mamy do czynienia z niewybuchem, zabezpieczy miejsce zdarzenia i zawiadomi o tym patrol saperski.

Zdjęcie-Zródłowy: policja.gov.pl

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

Dear editors, Biographie d’une Bombe is aimed at highlighting the danger caused by unexploded bombs. Moreover, the most important aspect is that we work completely non profit, raising awerness about this topic is what drives us. We apologize if we make use of pictures in yours articles, but we need them to put a context in how findings are done. We will (and we always do) cite source and author of the picture. We thank you for your comprehension

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn