Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Wysocko, la Polizia allerta…

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

14/03/2020 Polonia, Precarpazia, Jarosław

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Policjanci apelują o ostrożność. Przypominają, że niewybuchów nie wolno dotykać lub próbować przenosić.. W przypadku odnalezienia przedmiotu przypominającego niewybuch należy natychmiast poinformować o tym operatora telefonu alarmowego 112. Miejsce ujawnienia zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, oddalić się na bezpieczną odległość i czekać na przyjazd służb” – przypomina policja.

Foto-Fonte: ekspresjaroslawski.pl

Territorio Laszki, Comune Wysocko. Durante lavori agricoli, contadini tra la terra smossa trovano una granata d’artiglieria da 75 mm.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn