Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Wrocław (Breslavia), rinvenuta bomba d’aereo

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

11/03/2019 Polonia, Bassa Slesia, Wrocław (Breslavia)

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”.

Saperzy zakończyli akcję usuwania niewybuchu z czasów II wojny światowej, który znaleźli w piątek robotnicy na placu budowy przy ul. Braniborskiej we Wrocławiu. Mieszkańcy budynków w promieniu 400 metrów od znaleziska na czas pracy saperów musieli opuścić swoje domy.

Foto-Fonte: tvn24.pl

Nel Distretto di Stare Miasto durante lavori di scavi effettuati in via Braniborska gli operai trovano una bomba d’aereo da 250 Kg, risalente alla seconda guerra mondiale.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn