Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

W reklamówce znaleziono niewybuchy

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

20/08/2023 Polska, Dolnośląskie, Ząbkowice Śląskie (Ząbkowicki), Ząbkowice Śląskie (Ząbkowicach Śląskich)

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law and/or enforcement agency for assistance”.

Do ujawnienia pocisku artyleryjskiego oraz granatów doszło 14 sierpnia w zajagniku leśnym na terenie Lasek (gm. Złoty Stok), kilkadziesiąt metrów od drogi krajowej 46. Znaleziska dokonał właściciel posesji, który o zdarzeniu poinformował policję. Na miejsce udał się policjant z grupy minersko-pirotechnicznej, który zidentyfikował jeden z odnalezionych przedmiotów. Okazało się, że był to pocisk artyleryjski pochodzący z czasów II Wojny Światowej. Miejsce do czasu przyjazdu wojskowych saperów zabezpieczali policjanci z Komisariatu w Kamieńcu Ząbkowickim – informuje Paweł Pitoń z ząbkowickiej policji. Wiele wskazuje na to, że przedmioty zostały podrzucone na teren posesji przez nieustaloną osobę. 16 sierpnia niewybuchy w postaci pocisku artyleryjskiego oraz dwóch granatów nasadkowych zostały zabezpieczone przez Patrol Saperski z I Pułku Saperów w Brzegu i przewiezione do miejsca, w którym zostały one zneutralizowane. Pamiętajmy, że znalezisk przypominających niewybuchy nie wolno dotykać, ani przenosić czy rozbrajać. Bywały już bowiem przypadki, że mieszkańcy zabierali je ze sobą do domu i tam chcieli przekazać je policjantom. W przypadku zauważenia pocisku, granatu, czy innych niebezpiecznych pozostałości z czasów wojny należy jak najszybciej zawiadomić najbliższą jednostkę policji i jeśli jest to możliwe to do czasu przyjazdu policji zabezpieczyć miejsce przed dostępem osób postronnych.

Zdjęcie-Zródłow: zabkowice.express-miejski.pl

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

Dear editors, Biography of a Bomb is aimed at highlighting the danger caused by unexploded bombs. Moreover, the most important aspect is that we work completely non profit, what drives us is raising awerness about this topic. We make use of your pictures and articles, but we need them to put a context in how findings are done. We trust in your understanding. We will (and we always do) cite the source and the author. We thank you for your comprehension

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn