Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

W pierwsze dwa dni tygodnia dyżurny raciborskiej policji został powiadomiony, o dwóch przypadkach znalezienia niewybuchów z okresu II Wojny Światowej

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

07/06/2023 Polska, Śląskie, Racibórz (Racibórz-Raciborski), Kuźnia Raciborska, Ruda Kozielska

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law and/or enforcement agency for assistance”.

W pierwsze dwa dni tygodnia dyżurny raciborskiej policji został powiadomiony, o dwóch przypadkach znalezienia niewybuchów z okresu II Wojny Światowej. Zgłoszenia na stanowisko dowodzenia wpłynęły z miejscowości Ruda Kozielska i Tworków. Pierwsze zgłoszenie odebrano w poniedziałek 29 maja. Z przekazanej informacji wynikało, że w miejscowości Ruda Kozielska przy ulicy Raciborskiej podczas prac budowlanych został ujawniony pocisk moździerzowy. Natomiast drugie zgłoszenie dotarło we wtorek 30 maja, dotyczyło miejscowości Tworków w rejonie ulicy Dworcowej. W tym przypadku podczas prac na polu został także ujawniony pocisk moździerzowy. W obu przypadkach na miejsce skierowani zostali policjanci przeszkoleni z zakresu rozpoznania minersko pirotechnicznego, którzy wstępnie potwierdzili, że są to pamiątki II wojny światowej. Kuźniańscy i krzyżanowiccy policjanci zabezpieczyli miejsca znalezienia niebezpiecznych znalezisk. Ze względu, iż pierwszy niewybuch znajdował się za stodołą, a drugi na  polu w dalekiej odległości od zabudowań nie było podstawy do ewakuacji domostw. Wczoraj w godzinach przedpołudniowych wojskowi saperzy zabrali niewybuchy. Policjanci ostrzegają, że takich przedmiotów pod żadnym pozorem nie wolno dotykać ani przenosić ! Liczące kilkadziesiąt lat, skorodowane niewypały mogą być bardzo niebezpieczne. Każde dotknięcie lub próba przemieszczenia takiego pocisku może zakończyć się tragedią. Policjanci apelują o ostrożność i rozwagę. Przypominają również o niezwłocznym zgłaszaniu takich znalezisk Policji.

Zdjęcie-Zródłow: policja.gov.pl

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

Dear editors, Biography of a Bomb is aimed at highlighting the danger caused by unexploded bombs. Moreover, the most important aspect is that we work completely non profit, what drives us is raising awerness about this topic. We make use of your pictures and articles, but we need them to put a context in how findings are done. We trust in your understanding. We will (and we always do) cite the source and the author. We thank you for your comprehension

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn