Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Trzebinia, rinvenuto ordigno bellico

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

28/05/2018 Polonia, Piccola Polonia, Chrzanów, Trzebinia

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

In località Górze Bożniowej un escursionista, trova una granata inesplosa, risalente alla seconda guerra mondiale.

Foto-Fonte: gazetakrakowska.pl

Mężczyzna spacerujący po Górze Bożniowej w Trzebini powiadomił policję o tym, że zauważył wystający z ziemi podłużny pocisk. Na miejsce natychmiast udał się patrol z wraz z funkcjonariuszem nieetatowego pododdziału rozpoznania minersko-saperskiego z Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn