Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Toruń, residuato bellico in Plac Honorowych Dawców Krwi

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

19/06/2019 Polonia, Cuiavia-Pomerania, Toruń

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”.

Na Placu Honorowych Dawców Krwi w Toruniu odnaleziono 120 mm pocisk. Na miejscu działają saperzy, którzy już zabezpieczyli pocisk.

Fonte: nowosci.com.pl

Nel quartiere Na Skarpie durante lavori di scavi effettuati in “Plac Honorowych Dawców Krwi” gli operai trovano una granata d’artiglieria da 120 mm risalente alla seconda guerra mondiale.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

Foto: Archivio

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn