Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

To miasto jest bombowe. Znów znaleźli niewybuch! Już szósty w ostatnim czasie

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

03/12/2023 Polska, Małopolskie, Nowy Sącz (Nowym Sączu-Nowosądecki)

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law and/or enforcement agency for assistance”.

Wiecie czego pilnują policjanci siedzący w widocznym na zdjęciu radiowozie? Niewybuchu, który dziś odkryli koło browaru i kluczowego ronda w Starym Sączu poszukiwacze ze Stowarzyszenia Historyczno Eksploracyjnego Sądecczyzny. Ten niewybuch znaleźliśmy dziś podczas naszej kolejnej eksploracji tego terenu – mówi Stanisław Pustułka, prezes SHES. – To już w sumie szósty niewybuch, który zabezpieczyliśmy w okolicy ronda Jana Pawła II i browaru w Starym Sączu – podkreśla nasz rozmówca. – O ironio ledwo wczoraj przeszedłem profesjonalne szkolenie, jak zabezpieczać takie odkrycia – dodaje. Ledwie kilka miesięcy temu jako pierwsze zostały zabezpieczone tu trzy niewybuchy na terenie Nadleśnictwa Stary Sącz koło szkółki, potem niedaleko dwa następne i dziś szósty koło popularnego browaru przy trasie rowerowej EuroVelo i ronda na którym krzyżują się kluczowe dla regionu drogi DK 75 i DW 969.

Zdjęcie-Zródłow: sadeczanin.info

Funkcjonariusze przypominają!

W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału, nie należy go dotykać, oglądać czy przenosić lecz natychmiast zadzwonić na policję.

Miejsce znalezienia niewybuchu należy w sposób wyraźny oznaczyć, zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i natychmiast przekazać informację o znalezisku odpowiednim służbom, np. Policji.

Informując o niebezpiecznym znalezisku należy precyzyjnie określić miejsce odnalezienia, określić co zostało znalezione, wygląd, ogólne gabaryty, ilość, podać telefon lub adres kontaktowy do osoby informującej o znalezisku.

Policjanci podkreślają, że wojskowy materiał wybuchowy niezależnie od daty jego produkcji wciąż zachowuje swoje właściwości i jest praktycznie całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunków atmosferycznych.

W przypadku znalezienia takich przedmiotów trzeba natychmiast powiadomić policję, która potwierdzi, czy mamy do czynienia rzeczywiście z niewybuchem, a następnie zawiadomi o tym fakcie patrol saperski i zabezpieczy miejsce do czasu ich przybycia.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

Dear editors, Biography of a Bomb is aimed at highlighting the danger caused by unexploded bombs. Moreover, the most important aspect is that we work completely non profit, what drives us is raising awerness about this topic. We make use of your pictures and articles, but we need them to put a context in how findings are done. We trust in your understanding. We will (and we always do) cite the source and the author. We thank you for your comprehension

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn