Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Sztab Generalny: nie ryzykuj, zgłoś niewybuch; zardzewiała śmierć nadal zbiera żniwo

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

24/04/2024 Polska

We wtorek Sztab Generalny Wojska Polskiego przypomniał w mediach społecznościowych zasady postępowania w przypadku znalezienia niewybuchów lub niewypałów. Wojskowi przestrzegli, by w razie znalezienia niewypału, niewybuchu lub przedmiotu niewiadomego pochodzenia “nie dotykać, nie ruszać, nie przenosić znalezionego przedmiotu wybuchowego”. Przypomniano też, by informując Policję (tel. 997 lub 112) precyzyjnie określić miejsce znaleziska, opisać co zostało znalezione, jak wygląda, jakie ma gabaryty, ile niewybuchów lub niewypałów znaleziono oraz zostawić do siebie kontakt telefoniczny. Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów lub niewypałów podnosić, odkopywać, przenosić, a także wrzucać ich do ognia, ani do miejsc takich jak stawy, jeziora, rowy! – podkreślili wojskowi. Dodali, że należy pamiętać i wiedzieć, że samochody patrolu saperskiego są pojazdami uprzywilejowanymi, służącymi do zadań specjalnych. Takimi pojazdami patrol po podjęciu niewybuchu, przewozi go w rejon niszczeń tj. specjalne miejsce przystosowane do destrukcji tego typu przedmiotów na poligonie wojskowym.

Zdjęcie-Zródłow: bydgoszcz.tvp.pl

Funkcjonariusze przypominają!

Pamiętajmy, że znalezisk przypominających niewybuchy nie wolno pod żadnym pozorem dotykać ani tym bardziej przenosić czy samemu rozbrajać. Miejsce, w którym znaleziono niebezpieczny przedmiot, dobrze jest zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a w szczególności dzieci. Jeśli znajdujemy się na otwartej przestrzeni lub w lesie, należy to miejsce oznaczyć, by nikt tam nie wszedł i można je było bez trudu odnaleźć. O znalezisku należy jak najszybciej zawiadomić najbliższą jednostkę Policji. Mundurowi zabezpieczą teren i powiadomią saperów.

W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału, nie należy go dotykać, oglądać czy przenosić lecz natychmiast zadzwonić na policję.

Miejsce znalezienia niewybuchu należy w sposób wyraźny oznaczyć, zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i natychmiast przekazać informację o znalezisku odpowiednim służbom, np. Policji.

Informując o niebezpiecznym znalezisku należy precyzyjnie określić miejsce odnalezienia, określić co zostało znalezione, wygląd, ogólne gabaryty, ilość, podać telefon lub adres kontaktowy do osoby informującej o znalezisku.

Policjanci podkreślają, że wojskowy materiał wybuchowy niezależnie od daty jego produkcji wciąż zachowuje swoje właściwości i jest praktycznie całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunków atmosferycznych.

W przypadku znalezienia takich przedmiotów trzeba natychmiast powiadomić policję, która potwierdzi, czy mamy do czynienia rzeczywiście z niewybuchem, a następnie zawiadomi o tym fakcie patrol saperski i zabezpieczy miejsce do czasu ich przybycia.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

Dear editors, Biography of a Bomb is aimed at highlighting the danger caused by unexploded bombs. Moreover, the most important aspect is that we work completely non profit, what drives us is raising awerness about this topic. We make use of your pictures and articles, but we need them to put a context in how findings are done. We trust in your understanding. We will (and we always do) cite the source and the author. We thank you for your comprehension

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn