Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Szczecin, (Stettino), rinvenuti residuati bellici

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

13/06/2019 Polonia, Pomerania Occidentale, Szczecin, (Stettino)

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”.

W Szczecinie saperzy usuwają niewybuch z czasów II wojny światowej. Na czas podnoszenia ładunku policja zamknie dla ruchu okolice skrzyżowania przy jeziorze Głębokim – informuje RMF FM.

Foto-Fonte: fakty.interia.pl

Nel Distretto di Głębokie-Pilchowo gli artificieri rimuovono più ordigni bellici risalenti alla seconda guerra mondiale. Residuati rinvenuti durante lavori di scavi effettuati non distanti dal lago. Tra gli ordigni è stata lavorata una bomba d’aereo da 100 Kg.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn