Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Szczecin, (Stettino), esplode residuato bellico-un ferito-

Categories: Editoriali,RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

21/10/2020 Polonia, Pomerania Occidentale, Szczecin, (Stettino)

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Niewybuch eksplodował. Z naszych informacji wynika, że wybuch był bardzo silny. W oddalonym o kilkadziesiąt metrów kontenerze pracowników ochrony, z półki spadł kubek. Operator koparki miał sporo szczęścia. Do eksplozji doszło, gdy chwytak ze złomem był powyżej jego kabiny. Co prawda wybuch zniszczył w niej szyby i grad szklanych odłamków go poranił, to jednak nie poleciały w jego stronę stalowe odłamki złomu i samego niewybuchu. Te przeleciały nad nim. Mężczyzna trafił jednak do szpitala.

Foto-Fonte: wyborcza.pl

District of Śródmieście (section center of Stettino). In the harbor area between Kanał Wrocławski and the pond of Cichy, there is a warehouse for collection and processing of metal materials, located in Księdza Stanisława Kujota. The employees are working. It is 13:40. The crane employee is unloading ferrous material from the bucket to the container. In the cargo there is a bomb dated back to the second world war. In the exact moment that the bomb hits the container it explodes producing splinters and provoking other reactions from the other materials in the container. This is not the entire story yet. The explosion causes an impetuous movement of air that leads to the shredding of all glasses on the crane. The pieces of glass crush the employee’s body in numerous cuts and, consequently, he is immediately transferred to the hospital. Ewelina Gryszpan, spokesperson of the  Szczecin police, describes the details of this accident. This is not a rare event, indeed it occurred few days after another accident in a construction site of Będzin. In Poland, from January 2020, bombs have already killed three people and injured other 6. It is clear that we need to raise more awareness about this issue: people are evidently being careless and unprofessional and then they lose some limbs or, worse, their life. S.J.A.L.

Distretto Śródmieście (Circoscrizione centro di Stettino). Nell’area portuale situata tra il Kanał Wrocławski e il Bacino di Cichy, in un deposito adibito a raccolta e lavorazione materiali metallici sito in Księdza Stanisława Kujota, i dipendenti lavorano. Ore 13,40. L’operatore di una gru, dalla benna scarica materiale ferroso in un container. Tra i metalli che cadono c’è una bomba da mortaio risalente alla seconda guerra mondiale, l’ordigno precipita nel cassone, esplode e provoca la proiezione delle schegge della bomba, ma anche di altri composti accatastati. La detonazione provoca uno spostamento d’aria che infrange i vetri che circondano la cabina della gru. Il vetro frantumato travolge il gruista che subisce numerose ferite da taglio. L’uomo è subito soccorso e trasferito in ospedale. A raccontare alla nostra fonte i dettagli dell’incidente è Ewelina Gryszpan, portavoce della Polizia di Szczecin. Questo incidente causato da un residuato bellico avviene a pochi giorni di stanza da una precedente disgrazia avvenuta in un cantiere stradale di Będzin. Tuttavia a far data dal gennaio 2020 in Polonia i residuati bellici hanno ucciso tre lavoratori e ferito sei colleghi. Forse nei confronti di questo gravoso tema, stiamo riducendo di molto la nostra attenzione.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn