Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Świnoujście, residuati bellici in laguna

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

30/07/2019 Polonia, Pomerania Occidentale, Szczecin, (Stettino), Świnoujście

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”.

Urząd Morski przygotowuje pogłębianie toru wodnego. Trwa właśnie poszukiwanie na dnie zalewu obiektów potencjalnie niebezpiecznych dla pływających tamtędy statków. Jak usłyszała reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska, niewybuchów może być tam więcej. Poprzedni saperzy zdetonowali 10 dni temu.

Foto-Fonte: rmf24.pl-Magdalena Partyła

Rinvenuto in laguna un residuato bellico da 400 Kg, gli sminatori ipotizzano la presenza in mare di altri ordigni inesplosi.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn