Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Świnoujście, artificieri in via Wojska Polskiego

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

08/02/2019 Polonia, Pomerania Occidentale, Stettino, Świnoujście

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Nie było żadnego zagrożenia dla mieszkańców – informują saperzy, którzy we wtorek zostali zaalarmowani o przedmiocie przypominającym bombę.

Foto-Fonte: swinoujskie.info

Gli artificieri intervengono in via Wojska Polskiego a Świnoujście a causa del rinvenimento di un probabile residuato bellico. Giunti sul posto i tecnici comprendono che non sii tratta di materiale esplodente.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn