Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Stary Sącz, rinvenuti residuati bellici

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

25/02/2020 Polonia, Piccola Polonia, Nowy Sącz, Stary Sącz

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”.

Członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Sądecczyzny podczas przeczesywania terenu szkółki drzew Nadleśnictwa Starego Sącza przy ulicy Jana Pawła II w poszukiwaniu historycznych pamiątek natrafili na trzy niewybuchy.

Foto-Fonte: naszemiasto.pl

Membri di un’Associazione storica (Historyczno-Eksploracyjnego Sądecczyzny) muniti di metal detector, in un campo situato in via Jana Pawła II, trovano tre granate inesplose, risalenti alla seconda guerra mondiale. In realtà per ragioni di sicurezza i soci al rinvenimento della prima granata avrebbero dovuto allertare la Polizia. In più come tutti comprendono nessuno deve toccare , spostare residuati bellici come si vede in foto.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn