Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Sichów Mały, rinvenuto residuato bellico

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

30/03/2020 Polonia, Santacroce

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”.

W miejscowości Sichów Mały w gminie Rytwiany pracownik nadleśnictwa odkrył w kompleksie leśnym niewybuch z czasów II wojny światowej. Znalezisko na szczęście zostało szybko zabezpieczone.

Foto-Fonte: kielce.tvp.pl

Città Staszów, Comune Rytwiany, località Sichów Mały. Una Guardia Forestale, durante verifiche sul territorio, in area boschiva trova una bomba inesplosa, risalente alla seconda guerra mondiale.

City Staszów, Municipality Rytwiany, locality Sichów Mały. A Forestry Guard, during checks on the territory, in wooded area finds an unexploded bomb, dated back to World War II.

Ville Staszów, commune de Rytwiany, localité de Sichów Mały. Un Garde Forestier, lors d’inspections sur le terrain, a trouvé dans les bois une bombe non explosée datant de la Seconde Guerre mondiale.

Stadt Staszów, Gemeinde Rytwiany, Ort Sichów Mały. Eine Waldwache fand bei Bodenkontrollen in Waldgebieten eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn